Az üzleti terv felépítése, üzleti terv minta

Az üzleti terv részei:

1.) Vezetői összefoglaló 2.) A vállalkozás általános bemutatása 3.) Marketing Terv 4.) Működési terv 5.) Vezetőség és szervezeti felépítés 6.) Pénzügyi terv 7.) Mellékletek

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

– A vállalkozás rövid bemutatása, története. Cég hitvallása, filozófiája.
– Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása.
– A vállalkozás piacon elfoglalt helye, versenytársak, piaci helyzetelemzés. Célpiacok. Marketing stratégia.
– A vállalkozás felépítése, működése. Önálló vállalkozás-e, franchise, leányvállalat? Kik a fő beszállítók.
– A közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések, amiket meg kell tenni.
– A vállalkozás pénzügyi helyzete. Miért van szükség tőkebevonásra? Hogyan kerül felhasználásra?

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1.) A vállalkozás alapadatai
– működési forma: önálló cég, franchise, leányvállalat, egyéb
– tulajdonosok (név, cím)
– törvényes képviselők (név, cím)
– a vállalkozás pontos neve
– a vállalkozás székhelye, telephelyei
– a vállalkozás mikor lett bejegyezve
– a vállalkozás fő tevékenysége
– a vállalkozás melléktevékenységei
– elérhetőségi adatok (telefon, fax, internetcím, e-mail cím, postacím)
– a vállalkozás könyvvezetését végző cég neve
– a vállalkozás jogi képviseletét ellátó cég neve
– egyéb, a vállalkozás működése szempontjából fontos tanácsadó cégek neve

2.) A vállalkozás története

a) már működő vállalkozás esetén:
    –  a vállalkozás alapításának ideje és oka, mi céllal jött létre
    – cégfilozófia, a vállalat küldetése
    – a működésének története, áttörő sikerek, mélypontok
    – díjak, szakmai elismerések
    – folyamatban lévő fejlesztések, jövőre vonatkozó célkitűzések
b) most induló vállalkozás esetén:
    –  rögzíteni kell, hogy az üzleti terv megírását mi ösztönözte: hitelfelvételi kérelem, befektető keresése, pályázat elnyerése, egyéb
    – miért érné meg a befektetőnek, hitelnyújtónak stb. a vállalkozás támogatása, hogyan profitálhat belőle
    – cégfilozófia, a vállalat küldetése, mit szeretne elérni

III. MARKETING TERV

1.) Ágazati áttekintés

– az iparágat érintő társadalmi változások
– technológiai változások, újítások
– politikai környezet, jogszabályi keretek változása
– demográfiai változások
– gazdasági változások (makrogazdasági mutatók, kamatlábak, adók, lakossági fogyasztások és megtakarítások)
– környezeti változók (időjárás, nyersanyagok, környezetszennyezés, környezetvédelem)
– az iparágban tapasztalható trendek, azok hatása a vállalkozás tevékenységére, eredményességére
– új vállalkozás esetén mennyire nehéz belépni a piacra, a már jelenlévő szereplők mennyire akadályozhatják a belépésünket, milyen magas költségekkel járhat ez

2.) Termékek, szolgáltatások

– a vállalkozás által kínált termékek és szolgáltatások fő jellemzői
– milyen értéktöbblettel bír a termék / szolgáltatás a vásárló számára
– hová vannak a termékek / szolgáltatások pozícionálva a versenytársakéhoz képest
– miben különböznek a saját termékek / szolgáltatások a már piacon lévő hasonló
  termékékektől / szolgáltatásoktól
– mennyire volt eddig sikeres a saját termék / szolgáltatás vagy a piacon lévő hasonló termék / szolgáltatás
– további információk a vállalkozás által kínált termékekről, szolgáltatásokról:
  fotók, technikai specifikációk, diagrammok,

3.) Piaci szegmentáció

a) a célcsoport demográfiai jellemzői:
    – életkor
    – anyagi helyzet / jövedelem
    – nem
    – családi állapot
    – eltartottak száma
    – foglalkozás
    – lakóhely
    – átlagosan milyen értékben vásárol (Ft)
    – vásárlások gyakorisága
 b) a célcsoport pszichológiai jellemzői:
    – a célcsoport által követett életmód rövid leírása
    – milyen életmódbeli igényeket elégítenek ki a vállalkozás által kínált termékek /
      szolgáltatások
    – mik a célcsoport vásárlási döntéseit legjobban befolyásoló tényezők
    – a piacon növekedés, csökkenés vagy stagnálás tapasztalható-e
    – mekkora a célpiac mérete
    –  a célpiac hány százalékát tudja megszerezni a vállalkozás fél éven belül
    – a célpiac hány százalékát tudja megszerezni a vállalkozás 5 éven belül
    – léteznek-e másodlagos célpiacok a vállalkozás számára (ha igen, mik a jellemzői)

4.) Versenytársak vizsgálata

A legnagyobb versenytársak elemzése a következő szempontok szerint:
– a versenytárs által kínált termékek / szolgáltatások leírása
– a versenytárs célcsoportjának körülírása, jellemzése
– a versenytárs célcsoportjának vásárlási szokásai
– a versenytárs árpolitikája, milyen árakkal dolgozik
– a versenytárs marketing, reklámtevékenysége
– a versenytárs erős és gyenge pontjai: miben jobbak ők és miben rosszabbak
– mik azok a tényezők, amikkel át lehetne csábítani a versenytárs vásárlóit
– mióta van a versenytárs a piacon, milyen a renoméja
– kik a versenytárs beszállítói
– milyen értékesítési csatornákat használ a versenytárs

5.) Marketing Mix

 a) Promóció:
    – online hirdetési módok
    – szórólapok
    – a vállalkozás által kiírt pályázatok, versenyek (PR)
    – DM levél
    – hirdetés a nyomtatott sajtóban
    – rádióban
    – televízióban
    – személyes eladás
    – szponzoráció
    – merchandising
    – eladásösztönző akciók (ingyen termékminta, “egyet fizet, kettőt kap” stb)
b) Disztribúció:
    – a vállalkozás területi elhelyezkedés
    – marketing szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín
    –  disztribúciós szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín
    – milyen költségvonzatai vannak a jelenlegi értékesítési módnak
    – a vállalkozás telephelyén kívül milyen módokon történik még az értékesítés
           – online
           – kereskedelmi hálózatokban
           – disztribútorokon keresztül
           – közvetítőkön keresztül
           – személyes eladással
           – egyéb
 c) Ár:
    – a vállalkozás által használt árképzési elvek
               – költségelvű árképzés
               – kereslettől függő árképzés
               – versenytársakhoz igazodó árképzés
    – árdifferenciálás (felárak, árengedmények)
    – mekkora a célcsoport árérzékenysége (alacsony, közepes, magas)
    – a kínált termékeknél / szolgáltatásoknál milyen az ár-minőség viszonylat
 d) Termékek / szolgáltatások:
    – a kínált termékek / szolgáltatások típusa
    – a termékéletgörbe melyik szakaszában helyezkednek el (bevezetés, növekedés, érettség, hanyatlás)
    – milyen termékfejlesztések folynak a vállalkozásnál
    – a vállalkozás által kínált termékek / szolgáltatások egymáshoz való viszonya
                    – azonos igényeket kielégítő termékek / szolgáltatások
                    – egymást kiegészítő termékek / szolgáltatások
                    – egymástól életerő igényeket kielégítő termékek / szolgáltatások
    – alkalmazott termék – piac stratégiák:
                       – piackiaknázás
                       – piacfejlesztés
                       – termékfejlesztés
                       – diverzifikáció
                       – termékkivonás a piacról
    – a termékfejlesztések ütemezése
    – a vállalkozás által kínált termékek / szolgáltatások milyen előnyöket nyújtanak a vásárlók számára

IV. MŰKÖDÉSI TERV

1.) Fejlesztési elemzés

– a termékek / szolgáltatások fejlesztése milyen stádiumban van
– mikorra várható a fejlesztés befejezése
– a befejezésig milyen akadályokat kell leküzdenie a vállalkozásnak
– milyen feladatok várnak még elvégzésre
– kik vesznek részt a vállalkozáson kívül a fejlesztésben (alvállalkozó, partnercég)
– a szabadalmaztatás megoldása, a szabadalmi jogok levédése

2.) Gyártási terv

– a vállalkozás fő beszállítói
 – a beszállítók osztályozása (ár, szállítási feltételek, megbízhatóság)
– milyen gyártási eljárásokat alkalmaz a vállalkozás
– a gyártási  / előállítási folyamat rövid bemutatása
– a gyártási folyamathoz kapcsolódó költségek felsorolása
– mik a kutatási és fejlesztési folyamatokhoz kötődő költségek és határidők
– milyen eszközigénnyel jár együtt a termékek / szolgáltatások előállítása
– milyen helyigénnyel jár együtt a termékek / szolgáltatások előállítása (raktár, gyárüzem)
– alvállalkozók részt vesznek-e a gyártási folyamatban
– milyen szervízhálózatot működtet a cég
– jár-e terméktámogatás a termékekhez / szolgáltatásokhoz

V. VEZETŐSÉGI ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

1.) Vezetőség, tisztségviselők
– kik a vállalkozás alapítói
– kik az aktív befektetők
– kik azok az alkalmazottak, akik kulcsfontosságú szerepet játszanak a vállalkozás életében
– kik az igazgatók
– van-e tanácsadó testülete a vállalkozásnak
– kik a külső / belső tanácsadók: jogi képviselet, könyvvezetés, pénzügyi tanácsadó
– ábra mellékelése a szervezeti sémáról
 2.) Személyzeti politika és stratégia
– az alkalmazottak felvételének az ütemezése
– milyen módszert használ a vállalkozás az alkalmazottak kiválasztásánál
– igénybe vesz-e vállalkozás külső céget az alkalmazottak kiválasztásában
– milyen javadalmazási rendszert alkalmaz a vállalkozás
– létezik-e munkaerőképzés a vállalkozásnál

VI. PÉNZÜGYI TERV

A pénzügyi tervben az alábbi kimutatásokat szokás szerepeltetni:
– költségvetési terv (korábbi éveknél tervezett és tény adatok összehasonlítása)
– cash-flow kimutatás
– eredménykimutatás
– mérleg
– induló költségek felsorolása
– működő költségek felsorolása
– grafikon készítése a fedezeti pontról, megtérülési pontról
– pénzügyi mutatók szerepeltetése

VII. MELLÉKLETEK

A mellékletekben szerepeltethetünk grafikonokat, táblázatokat, fotókat a termékekről, technikai specifikációkat, a vezetőség életrajzát és minden olyan egyéb anyagot, ami kapcsolódik az üzleti terv anyagához és azt illusztrálja.
Forrás: vallalkozokedv.webkatalogus.com
Share Button

A cikkben szereplő fotó forrása: KROMKRATHOG / FreeDigitalPhotos.net